SW řešení

SW řešení

Vaše data kdydoliv k dispozici online

Vlastní robustní modulární systém, určený na nastavení a podporu procesů ohledem tvorby a toku dokumentů. Základním principem SW řešení je přizpůsobení se procesům klienta, ne změnou procesu podle SW.

Hlavními výhodami SW rešení jsou:

Vytvoření bezpapírové kanceláře zákazníka
Vytvoření a podpora procesů pro digitální dokumenty a data
Nastavení, kontrola a vyhodnocení procesů pomocí modulu Monitoring
Nastavení bezpečného a řádného přístupu k dokumentům a informacím
Propojení existujících informačních systémů a oboustranné propojení informací
De-duplikování informací v různých systémech zákazníka
Odlehčení zákazníka od fyzických dokumentů zavedením Digitálního archivu
Automatizované softwarové vytřídění dokumentů zákazníka
Digitalizace existujících fyzických dokumentů
sw-riesenia

Naše softwarové řešení pokrývá celý životní cyklus dokumentů od jejich vzniku, až po jejich průmyslovou likvidaci. Modulárnost celého řešení umožňuje si vybrat jen ty části, které jsou pro klienta klíčové. SW řešení vždy přizpůsobujeme potřebám klienta, proto je vždy šité na míru.

Naše řešení je též certifikované Ministerstvem vnitra SR podle Výnosu 525/2011 o standardech pro elektronické a informační systémy na správu registratury.