Autorizovaná konverze dokumentů

Autorizovaná konverze dokumentů

Autorizovaná konverze papírových dokumentů do elektronické podoby

Transformace papírového dokumentu do autorizované elektronické podoby s splnohodnotným právním využitím dokumentu.

Autorizovaná konverze papírových dokumentů do elektronické podoby v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizování dokumentů. Bezpečný vícekrokový proces na vytvoření elektronického dokumentu. Nově vzniknutý elektronický dokument je v rámci procesu autorizované konverze podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Aplikace na autorizovanou konverzi dokumentů
Aplikace na indexaci dokumentu a tvorbu ověřovací doložky nově vznikajícího konvertovaného elektronického dokumentu. Možnost hromadné konverze papírových dokumentů do právně relevantních elektronických dokumentů.
Elektronický archiv
Úložiště skenovaných dokumentů, elektronických (digital-born) a stejně tak dokumentů, které vznikly autorizovanou konverzí dokumentů a jsou podepsány kvalifikovaným elektronickým podpisem. Jednotné úložiště dokumentů s řízeným přístupem a možností integrace s dalšími aplikacemi společnosti.
Modul dlouhodobé archivace elektronických dokumentů
Modul, který slouží na automatizované přerazítkovávání časovými razítky u elektronických dokumentů podepsaných kvalifikovaným elektronickým podpisem. Elektronický dokument s kvalifikovaným elektronickým podpisem neztrácí svoji právní relevantnost v čase.
autorizovana-konverze-dokumentu