Analýza

Analýza

Kompletní přehled vašich silných a slabých stránek

Analýza umožní kompletní přehled nad současným stavem v organizaci a nabídka varianty optimalizace práce s dokumenty a informacemi, pro dosažení nejvyšší bezpečnosti.

Analýza obsahuje

Dodržování legislativních požadavků
Analýza dodržování legislativních požadavků správy registratury
Vnitropodnikové směrnice a metody
Vnitropodnikových směrnic a metod pro práci s dokumenty a informacemi.
Prostory, jejich zabezpečení a kapacity
Analýza prostorov, jejich zabezpečení a kapacity.
Přístupu a omezování přístupu k informacím
Analýza přístupu a omezování přístupu k informacím.
Aktuální procesy
Analýza aktuálních procesů od vzniku, přes vybavení, ukládání, až po jejich vyřazení
Softwarová řešení
Analýza softwarových řešení pro evidenci a správu dokumentů
firemna-analyza-02

Súčástí analýzy je aj

Seznam zjištěných nedostatků
Návrh pokrytí nedostatků
Návrh optimalizace existujích procesů
Varianty nových procesů
Návrh softwarové podpory pro zefektivnění práce s informacemi